powrót na stronę graficzną
PUP Słupca
skocz do góry

Pasek menu górnego


Menu główne


Informacje dla bezrobotnych


Informacje dla pracodawców


Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY BEZROBOTNE DO 30 ROKU ŻYCIA ORAZ PRACODAWCÓW:

do udziału w projekcie pn. ”Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (I)”

więcej >>>

INFORMACJA

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 07.07.2015r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wnioski o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 07.07.2015r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

 

więcej >>>

OTWARTE DRZWI DO BIZNESU

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KONINIE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Z MOŻLIWOŚCIĄ POZYSKANIA FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW W PERSPEKTYWIE 2014 - 2020

więcej >>>

Drzwi Otwarte

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że przystąpił do akcji:

"Drzwi Otwarte Wojewódzkiego Urzędu Pracy" ,

które odbędą się w tut. Urzędzie w dniu 23.05.2015r. (sobota) w godzinach 10-13.

Zapraszamy!

więcej >>>

Zaproszenie do składania wniosków w ramach nowego projektu przewidzianego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy w 2015r. Pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W związku z wystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy o środki na realizację programu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy rozpoczynamy kwalifikację wniosków o następujące formy wsparcia:

  1. Bony stażowe – wartość zadania 84 000,00 zł dla 10 osób
  2. Staże – wartość zadania 1 451 490,26 zł dla 187 osób
  3. Bony na zasiedlenie – wartość zadania 152 000,00 zł dla 20 osób
  4. Bony szkoleniowe – wartość zadania 11 009,78 zł dla 2 osób
  5. Szkolenia – wartość zadania 49 000,20 zł dla 30 osób
  6. Prace interwencyjne – wartość zadania 169 999,76 zł dla 28 osób
  7. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – wartość zadania 394 000,00 zł dla 20 osób
więcej >>>

Gwarancje dla młodzieży

Weź przyszłość w swoje ręce i skorzystaj z programu

Gwarancje dla młodzieży

więcej >>>

Strona: