powrót na stronę graficzną
PUP Słupca
skocz do góry

Pasek menu górnego


Menu główne


Informacje dla osób Bezrobotnych + formularze do pobrania


Informacje dla Pracodawców + formularze do pobrania


Ogłoszenia

Własny punkt kurierski dzięki bezzwrotnej dotacji

Ruszył nabór na franczyzobiorców punktów kurierskich sieci Pakersi, związany z rozwojem w województwie wielkopolskim. Środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej mogą pochodzić z bezzwrotnych dotacji, o których pozyskanie można starać się samodzielnie lub korzystając z bezpłatnej pomocy ekspertów z firmy Pakersi.

więcej >>>

Europejskie Dni Pracy „IT needs U”

Ochotnicze Hufce Pracy w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia  (EURES) organizują w dniu 24 maja 2016 r. Europejskie Dni Pracy on-line „IT needs U” w branży informatycznej (IT).

więcej >>>

ŻŁOBEK DLA DZIECKA – PRACA DLA MAMY!

Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal zaprasza bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) oraz nieaktywne zawodowo mamy dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie pt.: „Żłobek dla dziecka – praca dla mamy!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

więcej >>>

Ogłoszenie - Wsparcie w starcie II

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 2 marca 2016 r. wznawiamy nabór  wniosków o pożyczki dla województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy do składania wniosków w biurach terenowych ECDF Pożyczki. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na dni i godziny funkcjonowania biur terenowych – są one wskazane przy adresach biur w zakładce "Kontakt do biur terenowych".

więcej >>>

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wnioski o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 22.04.2016r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

więcej >>>

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Wnioski o refundacje kosztów wyposażenia dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 22.04.2016r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

więcej >>>

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 22.04.2016r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

więcej >>>

INFORMACJA

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Wnioski o refundacje kosztów wyposażenia dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 25.03.2016r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

więcej >>>

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy informuje,

że z uwagi na napływ wniosków, znacznie przekraczający
wielkość środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu

z dniem 18 luty 2016r.

nabór wniosków o przyznanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

zostaje wstrzymany.

O wznowieniu przyjmowania wniosków oraz warunkach wydatkowania
środków z rezerwy KFS  powiadomimy Państwa na naszej stronie internetowej.

więcej >>>

Strona: