powrót na stronę graficzną
PUP Słupca
skocz do góry

Pasek menu górnego


Menu główne


Informacje dla bezrobotnych


Informacje dla pracodawców


Ogłoszenia

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wnioski o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 23.02.2015r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

więcej >>>

INFORMACJA

Od dnia 2 lutego 2015r. obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Dziale Ewidencji i Świadczeń oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

więcej >>>

Szkolenie Zawodowe

Szkolenie zawodowe:

Operator koparko - ładowarki, zagęszczarki, ubijaka wibracyjnego, wózka jezdniowego.

więcej >>>

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że z dniem 31 grudnia 2014 roku zakończył realizację projektu systemowego pt:

“ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

więcej >>>

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, iż ubiega się o środki Funduszu Pracy z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową dla osób do 25 roku życia, które mogą być przeznaczone na udzielenie wsparcia w formie:

- bonu na zasiedlenie,

- stażu,

- jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności.

Zainteresowane osoby bezrobotne zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: www.pup-slupca.pl w zakładce Informacje dla bezrobotnych.

 

więcej >>>

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 26.01.2015r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

więcej >>>

Strona: