powrót na stronę graficzną
PUP Słupca
skocz do góry

Pasek menu górnego


Menu główne


Informacje dla bezrobotnych


Informacje dla pracodawców


Ogłoszenia

INFORMACJA

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 10.09.2015r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wnioski o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 10.09.2015r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

więcej >>>

OGŁOSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY BEZROBOTNE DO 30 ROKU ŻYCIA ORAZ PRACODAWCÓW:

do udziału w projekcie pn. ”Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (I)”

więcej >>>

INFORMACJA

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 07.07.2015r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wnioski o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 07.07.2015r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

 

więcej >>>

OTWARTE DRZWI DO BIZNESU

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KONINIE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Z MOŻLIWOŚCIĄ POZYSKANIA FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW W PERSPEKTYWIE 2014 - 2020

więcej >>>

Drzwi Otwarte

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że przystąpił do akcji:

"Drzwi Otwarte Wojewódzkiego Urzędu Pracy" ,

które odbędą się w tut. Urzędzie w dniu 23.05.2015r. (sobota) w godzinach 10-13.

Zapraszamy!

więcej >>>

Zaproszenie do składania wniosków w ramach nowego projektu przewidzianego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy w 2015r. Pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W związku z wystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy o środki na realizację programu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy rozpoczynamy kwalifikację wniosków o następujące formy wsparcia:

  1. Bony stażowe – wartość zadania 84 000,00 zł dla 10 osób
  2. Staże – wartość zadania 1 451 490,26 zł dla 187 osób
  3. Bony na zasiedlenie – wartość zadania 152 000,00 zł dla 20 osób
  4. Bony szkoleniowe – wartość zadania 11 009,78 zł dla 2 osób
  5. Szkolenia – wartość zadania 49 000,20 zł dla 30 osób
  6. Prace interwencyjne – wartość zadania 169 999,76 zł dla 28 osób
  7. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – wartość zadania 394 000,00 zł dla 20 osób
więcej >>>

Strona: