powrót na stronę graficzną
PUP Słupca
skocz do góry

Pasek menu górnego


Menu główne


Informacje dla bezrobotnych


Informacje dla pracodawców


Ogłoszenia

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że z dniem 31 grudnia 2014 roku zakończył realizację projektu systemowego pt:

“ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

więcej >>>

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, iż ubiega się o środki Funduszu Pracy z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową dla osób do 25 roku życia, które mogą być przeznaczone na udzielenie wsparcia w formie:

- bonu na zasiedlenie,

- stażu,

- jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności.

Zainteresowane osoby bezrobotne zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: www.pup-slupca.pl w zakładce Informacje dla bezrobotnych.

 

więcej >>>

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 26.01.2015r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

więcej >>>

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy opracowuje plan szkoleń na rok 2015r.

W celu lepszego poznania Państwa potrzeb i oczekiwań prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Uzyskane informacje umożliwią nam zaplanowanie szkoleń odpowiadających realnym potrzebom osób zarejestrowanych w naszym Urzędzie.

więcej >>>

POGOTOWIE MIGOWE

Potrzebujesz pomocy tłumacza języka migowego?

Chcesz uzyskać poradę prawną?

 

więcej >>>

INFORMACJA

Szkolenie z zakresu prawidłowego przygotowania dokumentacji konkursowej w ramach środków z funduszy europejskich.

więcej >>>

Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 roku

„Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 r. - źródła finansowania

dla osób fizycznych planujących założyć i rozwijać działalność gospodarczą”.

więcej >>>

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wnioski o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 29.10.2014r. mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.

więcej >>>

Strona: