powrót na stronę graficzną
PUP Słupca
skocz do góry

Pasek menu górnego


Menu główne


Informacje dla bezrobotnych


Informacje dla pracodawców


Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w projekcie "Przeciwko wykluczeniu - naprzeciw wyzwaniom"

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy organizuje w dniu 17 lutego 2014 r. o godz. 1200 oraz 18 lutego 2014 r. o godz. 1200 spotkanie w siedzibie tut. Urzędu (pok. 215) z Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości (Grudzieniec 64,60 – 601 Poznań) prowadzącą rekrutacje do udziału w projekcie "Przeciwko wykluczeniu - naprzeciw wyzwaniom"  . Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego "Człowiek – najlepsza inwestycja”, skierowany do osób bezrobotnych. Projekt umożliwia udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym oraz odbycie 3 miesięcznego płatnego stażu zawodowego.

Dodatkowe informacje - pok. 215 p. Olszewska i p. Przybylska

Zainteresowane osoby zapraszamy.

więcej >>>

NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "KOMPLEKSOWY START ZAWODOWY"

Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy (ul. Warszawska 33) organizuje w dniu 9 stycznia 2014 r. o godz. 1000 spotkanie z Fundajcą Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi" z siedzibą w Olszance 21 d 23 - 110 Krzczonów prowadzącą rekrutacje do udziału w projekcie "Kompleksowy start zawodowy". Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na stronie internetowej: http://www.barwyziemi.pl/

Zainteresowane osoby zapraszamy.

więcej >>>

TERMOMODERNIZACJA

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego

Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy.

więcej >>>

Dotacje dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych, które chcą otworzyć działalność gospodarczą.

Nadal trwa nabór do projektu " Własna firma z wykorzystaniem ICT szansą na sukces " dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.02.00-30-130/12-00. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych - niepełnosprawnych, którzy nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy, poprzedzających dzień przystąpienia do projeku oraz nie zawiesiły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Wsparcie finansowe:

- DOTACJE - 40.000 ZŁ

- WSPARCIE POMOSTOWE - 1.500 ZŁ MIESIĘCZNIE PRZEZ OKRES 6 MIESIĘCY/ OSOBĘ.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na stronie internetowej: http://twojafirmaict.pila.pl/ lub PUP Słupca - pok. 215 p. Przybylska i p. Olszewska

więcej >>>

Strona: